Díky spolupráci a podpoře s MAS Sokolovskou, a v souladu s její strategií CLLD zaměřenou i na podporu rozvoje nezemědělských podnikatelských aktivit,  získáváme dotační podporu na investice do našeho podnikání.